Inspiratie

Op deze pagina kun je lezen over wat me inspireert;  poëzie, kunst en de wijsheid die uit verschillende spirituele tradities aan ons is overgedragen.


The Journey

One day you finally knew

what you had to do, and began,

though the voices around you

kept shouting

their bad advice –

though the whole house

began to tremble

and you felt the old tug

at your ankles.

“Mend my life!”

each voice cried.

But you didn’t stop.

You knew what you had to do,

though the wind pried

with its stiff fingers

at the very foundations,

though their melancholy

was terrible.

It was already late

enough, and a wild night,

and the road full of fallen

branches and stones.

But little by little,

as you left their voices behind,

the stars began to burn

through the sheets of clouds,

and there was a new voice

which you slowly

recognized as your own,

that kept you company

as you strode deeper and deeper

into the world,

determined to do

the only thing you could do –

determined to save

the only life you could save.


from: Dream Work - Mary Oliver


Wild Geese

You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

For a hundred miles through the desert, repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.

Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.

Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting —

over and over announcing your place

in the family of things.


from: Dream Work - Mary Oliver


Tara Brach

Psychotherapeut en meditatielerares Tara Brach is een belangrijke bron van inspiratie in mijn werk en leven. De volgende link kan behulpzaam zijn om in een staat van diepe rust te komen. Ik ben een fan van diepe rust en lig meditaties omdat ik geloof dat in deze vorm van meditatie de greep van onze mind op ons systeem makkelijker wat losser kan worden. Juist in deze vorm van meditatie helpen we onszelf om ons constante streven naar meer en beter, letterlijk neer te leggen waardoor er ruimte komt voor andere kwaliteiten en verbinding met ons lichaam.

Jeff Foster

Jeff Foster is een britse astrofysicus die na een periode van depressie en ziekte een spirituele zoektocht ondernam waaruit mooie inzichten voort zijn gekomen over depressie, onvoorwaardelijke acceptatie en non-dualisme. In deze link legt hij uit over de mythe van negatieve of zogenaamd slechte gevoelens. Er zijn ook mooie teachings over depressie en angst te vinden via zijn website of youtube-kanaal.

Peter Levine

Peter Levine is psycholoog en biofysicus en de grondlegger van Somatic Experiencing, een beweging binnen de lichaamsgerichte psychologie die ervan uitgaat dat trauma eerder biologisch dan psychologisch kan worden behandeld.


De gedachte is, in het kort, dat mensen en dieren drie keuzes hebben als ze worden geconfonteerd met direct gevaar; vluchten, vechten of bevriezen. Bij prooidieren zien we dat zij in staat zijn om de lichamelijke spanning na een levensbedreigend moment weer snel af te leggen (soms letterlijk door te schudden of trillen). Mensen slagen daar niet altijd in. Het gevolg is dat spanning zich vastzet in ons lichaam, wat leidt dan weer tot prikkelbaarheid, angstgevoelens, slapeloosheid of hyperactiviteit. Door Somatic Experiencing helpt het lichaam de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten waardoor de klachten afnemen of helemaal verdwijnen.


In mijn behandelingen is altijd aandacht voor je lichaam en de directe ervaring van bijvoorbeeld angst of een gevoel van hulpeloosheid. De technieken die ik gebruik zijn onder andere gebasseerd op de basisprincipes van Somatic Experiencing. Als je meer wil lezen over deze vorm van lichaamsgerichte therapie is ‘De tijger ontwaakt' van Peter Levine een aanrader.